ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Η θέρμανση των χώρων, αποσκοπεί στη προσθήκη θερμικών φορτίων, για να συμπληρώσουν τις θερμικές απώλειες. Έτσι, με τη θέρμανση διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία των χώρων σε επίπεδα άνεσης και ευεξίας για τον άνθρωπο.

Οι κύριες μορφές θέρμανσης είναι δύο:  η τοπική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση. Η τοπική θέρμανση παράγει και αποδίδει τη θερμότητα σ’ ένα σημείο μέσα στο χώρο (τζάκια, θερμάστρες), ενώ η κεντρική θέρμανση παράγει τη θερμότητα σε διαφορετικό σημείο, τη μεταφέρει και την αποδίδει στους χώρους, διαμέσου  των θερμαντικών σωμάτων. Τα μέσα που μεταφέρουν τη θερμότητα είναι ρευστά, με ιδιαίτερα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά γι’ αυτή τη χρήση. Αυτά είναι το νερό, ο αέρας και ο ατμός. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το νερό στα περισσότερα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το σύνολο των μηχανών, συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων κατάλληλα συνδεδεμένων και εγκατεστημένων σε κτίρια, με σκοπό τη θέρμανσή τους. Οι κεντρικές θερμάνσεις τοποθετούνται σε σπίτια, χώρους εργασίας, άθλησης, διασκέδασης, κλπ.

Η κεντρική θέρμανση αποτελείται από διάφορα μέρη:

1. Το τμήμα παραγωγής θερμότητας

Συγκροτείται σε βοηθητικό χώρο, στο λεβητοστάσιο, και αποτελείται από τον λέβητα, τον καυστήρα, τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τα διάφορα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας κ.α. Εδώ γίνεται η καύση του καυσίμου και η μετάδοση της θερμότητας στο νερό, που θα τη μεταφέρει στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν.

2. Το τμήμα μεταφοράς της θερμότητας

Αποτελείται από τα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα σωληνώσεων που μεταφέρουν το νερό. Τα κατακόρυφα μεταφέρουν το νερό καθ’ ύψος στους ορόφους και τα οριζόντια κατά μήκος στους χώρους των ορόφων. Τα δύο δίκτυα ενώνονται στα σημεία που πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση το δίκτυο ροής. Ξεκινούν από το λεβητοστάσιο και φθάνουν μέχρι τα σημεία που θα αποδοθεί η θερμότητα και επιστρέφουν πάλι σ’ αυτό. Έτσι, χαρακτηρίζεται σαν δίκτυο προσαγωγής ή θερμό αυτό που φεύγει από το λεβητοστάσιο και σαν επιστροφής ή κρύο, αυτό που επιστρέφει στο λεβητοστάσιο.

3. Το τμήμα απόδοσης της θερμότητας στους χώρους

Για τη θέρμανση σπιτιού ή κτιρίου χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα, που αποδίδουν τη θερμότητα στους χώρους, τα οποία είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα πάντα με τα οριζόντια δίκτυα.

4. Τα όργανα και οι αυτοματισμοί

Αυτά είναι συσκευές και όργανα που συνδέονται υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Με τη βοήθειά τους η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα και με ασφάλεια.

5. Η αποθήκη καυσίμων

Είναι χώρος ή δεξαμενή (ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου) όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα για την κεντρική θέρμανση.

6. Η καπνοδόχος

Είναι αεραγωγός που απάγει τα καυσαέρια της καύσης και τα διώχνει στην ατμόσφαιρα, σε ύψος που δεν ενοχλεί τους περίοικους.

 Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού, υγρού ή αερίου με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στον λέβητα μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (π.χ. φυσικό αέριο) με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
Η μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση της λάσπης μαγνητίτη που δημιουργείται στα κλειστά συστήματα θέρμανσης είναι τα μαγνητικά και υδροκυκλωνικά φίλτρα.
Λεβητοστάσιο εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης, είναι ο χώρος του κτιρίου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού
Το στερεό καύσιμο αναφέρεται σε διάφορες μορφές στερεού υλικού που μπορεί να καεί για να απελευθερώσει ενέργεια, παρέχοντας θερμότητα και φως μέσω της διαδικασίας καύσης.
Στα συστήματα θέρμανσης με ζεστό νερό, η θερμότητα που παράγεται στο λεβητοστάσιο αποδίδεται στους προς θέρμανση χώρους από τα θερμαντικά σώματα.
Ένα χαλαρωτικό μπάνιο, προϋποθέτει εκτός από ζεστό νερό και ένα ζεστό περιβάλλον στο χώρο του μπάνιου, πράγμα που προσφέρει ένα θερμαντικό σώμα λουτρού.
Η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η εξασφάλιση της μέγιστης άνεσης μέσα στο σπίτι είναι κάτι που επιθυμούμε όλοι μας αλλά και μπορούμε να επιτύχουμε ...
Ένα ενδοδαπέδιο σύστημα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για μία υγιεινή θέρμανση προσφέροντας την απαραίτητη ευεξία που επιβάλλει η ανθρώπινη φυσιολογία, σε συνδυασμό με το μέγιστο βαθμό απόδοσης.
Οι ιδανικές συνθήκες ζέστης, ευεξίας και θερμικής θαλπωρής, με το χαμηλότερο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, δημιουργούν περιβάλλον ιδανικό!
Ενδοδαπέδια θέρμανση, ονομάζουμε το σύστημα θέρμανσης στο οποίο η ενέργεια αποδίδεται στον χώρο από το δάπεδο, το οποίο θερμαίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία και ακτινοβολεί θερμότητα.Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης