ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η θέρμανση των χώρων, αποσκοπεί στη προσθήκη θερμικών φορτίων, για να συμπληρώσουν τις θερμικές απώλειες. Έτσι, με τη θέρμανση διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία των χώρων σε επίπεδα άνεσης και ευεξίας για τον άνθρωπο.

Οι κύριες μορφές θέρμανσης είναι δύο:  η τοπική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση. Η τοπική θέρμανση παράγει και αποδίδει τη θερμότητα σ’ ένα σημείο μέσα στο χώρο (τζάκια, θερμάστρες), ενώ η κεντρική θέρμανση παράγει τη θερμότητα σε διαφορετικό σημείο, τη μεταφέρει και την αποδίδει στους χώρους, διαμέσου  των θερμαντικών σωμάτων. Τα μέσα που μεταφέρουν τη θερμότητα είναι ρευστά, με ιδιαίτερα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά γι’ αυτή τη χρήση. Αυτά είναι το νερό, ο αέρας και ο ατμός. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το νερό στα περισσότερα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το σύνολο των μηχανών, συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων κατάλληλα συνδεδεμένων και εγκατεστημένων σε κτίρια, με σκοπό τη θέρμανσή τους. Οι κεντρικές θερμάνσεις τοποθετούνται σε σπίτια, χώρους εργασίας, άθλησης, διασκέδασης, κλπ.

Η κεντρική θέρμανση αποτελείται από διάφορα μέρη:

1. Το τμήμα παραγωγής θερμότητας

Συγκροτείται σε βοηθητικό χώρο, στο λεβητοστάσιο, και αποτελείται από τον λέβητα, τον καυστήρα, τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τα διάφορα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας κ.α. Εδώ γίνεται η καύση του καυσίμου και η μετάδοση της θερμότητας στο νερό, που θα τη μεταφέρει στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν.

2. Το τμήμα μεταφοράς της θερμότητας

Αποτελείται από τα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα σωληνώσεων που μεταφέρουν το νερό. Τα κατακόρυφα μεταφέρουν το νερό καθ’ ύψος στους ορόφους και τα οριζόντια κατά μήκος στους χώρους των ορόφων. Τα δύο δίκτυα ενώνονται στα σημεία που πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση το δίκτυο ροής. Ξεκινούν από το λεβητοστάσιο και φθάνουν μέχρι τα σημεία που θα αποδοθεί η θερμότητα και επιστρέφουν πάλι σ’ αυτό. Έτσι, χαρακτηρίζεται σαν δίκτυο προσαγωγής ή θερμό αυτό που φεύγει από το λεβητοστάσιο και σαν επιστροφής ή κρύο, αυτό που επιστρέφει στο λεβητοστάσιο.

3. Το τμήμα απόδοσης της θερμότητας στους χώρους

Για τη θέρμανση σπιτιού ή κτιρίου χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα, που αποδίδουν τη θερμότητα στους χώρους, τα οποία είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα πάντα με τα οριζόντια δίκτυα.

4. Τα όργανα και οι αυτοματισμοί

Αυτά είναι συσκευές και όργανα που συνδέονται υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Με τη βοήθειά τους η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα και με ασφάλεια.

5. Η αποθήκη καυσίμων

Είναι χώρος ή δεξαμενή (ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου) όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα για την κεντρική θέρμανση.

6. Η καπνοδόχος

Είναι αεραγωγός που απάγει τα καυσαέρια της καύσης και τα διώχνει στην ατμόσφαιρα, σε ύψος που δεν ενοχλεί τους περίοικους.

 

Ο λέβητας είναι μια μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (πετρέλαιο) με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός συστήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, μέσω των οποίων η θερμότητα που μεταφέρει το θερμαντικό ρευστό μεταδίδεται στους εσωτερικούς χώρους.
Χάρη στα χαρακτηριστικά τους, οι θερμοστάτες βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, περιλαμβάνοντας δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου θερμοκρασίας χώρου.
Οι κυκλοφορητές μεταφέρουν το νερό από τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα και αντιστρόφως. Ο κυκλοφορητής είναι αντλία φυγοκεντρικού τύπου και κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.
Η πολυτέλεια της αυτόνομης θέρμανσης έχει πλέον γίνει ανάγκη. Το κόστος της εγκατάστασης με το σημερινό σύστημα αυτονομίας συμπιέζεται αισθητά ενώ η λειτουργία του συστήματος είναι απολύτως άρτια.
Το λεβητοστάσιο είναι η καρδιά του συστήματος θέρμανσης και για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του χρειάζονται μια σειρά εξαρτημάτων όπως αυτόματοι πλήρωσης, δοχεία διαστολής, φίλτρα πετρελαίου, μαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου.Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης