ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αντλία Θερμότητας ονομάζουμε την κλιματιστική συσκευή που μπορεί να λειτουργεί με αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου. Η αρχή της λειτουργίας της Αντλίας Θερμότητας με σύμμαχο τα στοιχεία της φύσης (ήλιος, αέρας, έδαφος και νερό) βασίζεται στο ότι η συσκευή καταφέρνει να μεταφέρει θερμότητα από κάποιο όριο θερμοκρασίας σε ένα υψηλότερο. Οι Αντλίες Θερμότητας απορροφούν περίπου το 75% της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 25% το παίρνουμε με την μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι πετυχαίνουμε θερμική άνεση 100%. Έτσι, η συσκευή απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει με το θερμικό έργο του συμπιεστή και την αποθηκεύει στο καλά μονωμένο δοχείο υπό μορφή ζεστού νερού. Από εκεί γίνεται η διανομή του στις υδραυλικές καταναλώσεις μπάνιο, κουζίνα, κ.τ.λ. Η θερμοκρασία που επιλέγουμε, μπορεί να φθάσει τους 70οC ακόμα και το χειμώνα. Οι συσκευές αυτές είναι οικονομικές, αφού αποδίδουν πολλαπλάσια ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν και οικολογικές αφού δεν παράγουν, αλλά ουσιαστικά δανείζονται την θερμότητα από το περιβάλλον. Η συσκευή καταναλώνει 5 έως 15 φορές λιγότερο ρεύμα από τις ηλεκτρικές αντιστάσεις και μειώνει από 3 έως 8 φορές τη δαπάνη από συμβατικά καύσιμα, (πετρέλαιο, υγραέριο, κ.τ.λ.)

Πως λειτουργεί. Η αντλία θερμότητας τον χειμώνα απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον, την ενισχύει προσθέτοντας το θερμικό έργο του συμπιεστή και την αποδίδει για θέρμανση στον εσωτερικό χώρο . Έτσι εξοικονομεί ενέργεια και είναι και οικολογική, επειδή καταναλώνει λίγο ηλεκτρικό ρεύμα, στον ηλεκτροκινητήρα του συμπιεστή και ουσιαστικά δεν παράγει αλλά μεταφέρει την θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος στον χώρο μας. Την θερμότητα στο περιβάλλον μας την έχει δώσει ο ήλιος οπότε είναι ανανεώσιμη ενέργεια και συνεπώς κάθε τεχνολογική εκμετάλλευση της είναι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Τι Βαθμό απόδοσης έχει. Όλα τα μηχανήματα κλιματισμού, αξιολογούνται από ειδικά πιστοποιημένα εργαστήρια και ανάλογα με τον βαθμό απόδοσης τους σε καθορισμένες θερμοκρασίες στην θέρμανση (COP), παίρνουν ενεργειακή ετικέτα. Έτσι ενεργειακή κλάση Α, παίρνουν αυτές με COP μεγαλύτερο από 3,5. Δηλαδή αυτές που από 1KW ηλεκτρικής κατανάλωσης αποδίδουν 3,5 KW τουλάχιστον θέρμανσης, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 7οC, αναχώρησης 45οC και επιστροφής 40οC.

Πλεονεκτήματα Αντλιών Θερμότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας. Με την χρήση μιας Αντλίας Θερμότητας, το σύστημα είναι έως και 6 φορές πιο αποτελεσματικό από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης με ορυκτά καύσιμα. Με ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες στην χώρα μας, ο μέσος ετήσιος βαθμός απόδοσης (COP) του συστήματος μπορεί να είναι πάνω από το 4 (για Α/Θ Αέρα - Νερού) και πάνω από 5,5 (για Α/Θ Εδάφους - Νερού με γεωθερμία). Εξασφαλίζοντας τέτοιο υψηλό βαθμό απόδοσης το λειτουργικό κόστος χρήσης είναι το ελάχιστο.

Προστασία περιβάλλοντος. Εκτός από την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους με την απόκτηση μίας Αντλίας Θερμότητας, ουσιαστικά αποφασίζετε για μία καθαρότερη μορφή ενέργειας με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον μας. Για παράδειγμα μια μονοκατοικία 150 m2 για τη θέρμανσή της με πετρέλαιο επιβαρύνει το περιβάλλον σε ετήσια βάση με 6200 Kg CO2. Η ίδια μονοκατοικία για θέρμανση με φυσικό αέριο προκαλεί εκπομπή 3820 Kg CO2. Η θέρμανση του χώρου αυτού  με Αντλία Θερμότητας  μολύνει το περιβάλλον με μόνο 770 Kg CO2. Η τοπική δε επιβάρυνσή του είναι μηδενική.

Εγκατάσταση – Χώρος Μηχανοστασίου. Χωρίς να προϋποθέτει λεβητοστάσια, καμινάδες εξαερισμούς χώρων και δεξαμενές καυσίμων οι Αντλίες Θερμότητας μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε χώρο μισού τετραγωνικού μέτρου και μπορούν να θερμάνουν και να δροσίσουν με άνεση ολόκληρο σπίτι. Η εγκατάσταση για τις Α/Θ Αέρος - Νερού είναι απλή είτε εντός είτε εκτός του κτιρίου ενώ για τις Α/Θ Εδάφους - Νερού μία σχετική μελέτη για τον εξωτερικό χώρο είναι απαραίτητη.

Κόστος συντήρησης. Οι Αντλίες θερμότητας δεν χρησιμοποιούν καυστήρα και δεν εμφανίζουν καύση άρα δεν χρειάζονται κάθε χρόνο συντήρηση όπως συμβαίνει με τους λέβητες πετρελαίου και αερίου. Η λειτουργία τους μπορεί να συγκριθεί με αυτή ενός κοινού ψυγείου και άρα μηδαμινά έξοδα συντήρησης.

Μέγιστη Ασφάλεια. Οι Αντλίες Θερμότητας ανήκουν στα ασφαλέστερα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Δεν εκπέμπουν ρύπους τοπικά, δεν εμφανίζουν φλόγα ή άλλες καύσεις αφού δεν χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή αέριο αλλά καθαρή ενέργεια από το περιβάλλον.

Ευελιξία διασύνδεσης και εφαρμογών. Οι  Αντλίες Θερμότητας μπορούν να εγκατασταθούν σε νέα ή παλιά κτίρια και μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα θερμαντικά σώματα (ειδικά μοντέλα), σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού καθώς και με σώματα Fan Coils για θέρμανση και ψύξη. Επίσης μπορούν να συνδυαστούν και με ήδη υπάρχον λεβητοστάσιο ή και με άλλες ανανεώσιμες πηγές όπως για παράδειγμα τα ηλιακά συστήματα για υποστήριξη θέρμανσης.

 


Αποτελούνται από δύο συσκευές, το εσωτερικό και το εξωτερικό μηχάνημα. Το ψυκτικό συγκρότημα το οποίο "αντλεί" ενέργεια από τον περιβάλλον ατμοσφαιρικό αέρα βρίσκεται στο εξωτερικό μηχάνημα, ενώ το υδραυλικό συγκρότημα το οποίο θα συνδεθεί με την υδραυλικές σωληνώσεις θέρμανσης, βρίσκεται στο εσωτερικό μηχάνημα.
Αντλίες θερμότητας οι οποίες εμπεριέχουν ολόκληρο τον εξοπλισμό τους σε μία συσκευή (χαρακτηρίζονται ως monoblock ή compact) και είναι κατασκευασμένες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, ώστε να "αντλούν" άμεσα ενέργεια από τον περιβάλλον ατμοσφαιρικό αέρα.
Η αντλία θερμότητας ζεστού νερού χρήσης, παράγει ζεστό νερό αθόρυβα και κυρίως οικονομικά αφού χρειάζεται 70% περίπου λιγότερη ενέργεια, από αυτή που καταναλώνει ένας κλασικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, ενώ δεν γίνεται καμία παραχώρηση στο επίπεδο άνεσης και εξυπηρέτησης.
Το υβριδικό σύστημα θέρμανσης, μειώνει το κόστος θέρμανσης του νερού για όλους τους χρήστες, στον τριτογενή αλλά στον οικιακό τομέα. Πρόκειται για μια πράσινη εφαρμογή εφάμιλλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού αντλεί θερμότητα από το περιβάλλον.
Η αντλία θερμότητας πισίνας είναι ένας αποτελεσματικός και οικονομικός τρόπος για να διατηρείτε την πισίνα σας στην κατάλληλη θερμοκρασία όλο το χρόνο.Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης