ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ (VAM)

Οι μονάδες VAM, είναι ένα ζεύγος εναλλακτών θερμότητας αέρα-αέρα, που τοποθετούνται στο δίκτυο απαγωγής (εξαερισμού) της εγκατάστασης κεντρικών μονάδων κλιματισμού, οι οποίες απαιτούν προσαγωγή νωπού αέρα. Στις μονάδες (ή συσκευές) αυτές, ο απορριπτόμενος (απαγόμενος αέρας) που έχει τα ψυχομετρικά στοιχεία του κλιματιζόμενου χώρου, (ψυχρός ή θερμός ) προψύχει ή προθερμαίνει τον εισερχόμενο αέρα περιβάλλοντος και έτσι η απαιτούμενη ισχύς της κλιματιστικής μονάδας (τοπικής ή κεντρικής), είναι πολύ μικρότερη από εκείνη που θα απαιτούσε η εγκατάσταση για τον πλήρη κλιματισμό ενός κτιρίου, χωρίς VAM.

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού με στόχο την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα της τάξης του 70-75%.

Οι εναλλάκτες συνδέονται με τους αεραγωγούς προσαγωγής του νωπού αέρα και απόρριψης του αέρα των επί μέρους εσωτερικών χώρων στο περιβάλλον. Οι εναλλάκτες τοποθετούνται σε μονάδες που αποτελούνται από δύο ανεμιστήρες (προσαγωγής και απαγωγής), φίλτρα και εναλλάκτη αέρα – αέρα. Σε πιο πλήρεις παραλλαγές μπορούν να φέρουν ηλεκτρικές αντιστάσεις αέρα, αισθητήρια ποιότητας αέρα, αντιπυρικά φίλτρα, θερμοστάτες αεραγωγών κτλ.

Οι μονάδες ανάκτησης θερμότητας είναι ιδανικές για κατοικίες, μικρά γραφεία και παρόμοιους χώρους – με ένα βέλτιστο πρόγραμμα ανταλλαγής: η μονάδα αερισμού  οδηγεί τον απαγόμενο αέρα από τη κουζίνα και το μπάνιο, έξω. Φρέσκος εξωτερικός αέρας έρχεται στη μονάδα μέσω του συστήματος αεραγωγών. Σε αυτή τη περίπτωση μέχρι και το 88% της θερμότητας του αέρα απαγωγής μεταφέρεται στον αέρα προσαγωγής μέσω του εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος έπειτα προσαγάγετε πίσω στο σαλόνι και το υπνοδωμάτιο.

Τα συστήματα αερισμού με ανάκτηση θερμότητας προσφέρουν στο χρήστη υψηλού επιπέδου άνεση, εξαιτίας του καθαρού και ελεγχόμενης θερμοκρασίας αέρα. Στην περίπτωση αυτή, σημαντικά κριτήρια είναι η καθαριότητα, η θέρμανση και η υγρασία.

Μια τέλεια ανταλλαγή και ένα τέλειο εσωτερικό κλίμα – τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των μονάδων με ανάκτηση θερμότητας.

  • Θερμική άνεση
  • Χαμηλότερη απαίτηση θέρμανσης
  • Χαμηλότερες απώλειες αερισμού θέρμανσης
  • Προθέρμανση του αέρα προσαγωγής
  • Σημαντική προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας

Αερισμός υψηλής απόδοσης με εναλλάκτες θερμότητας αντίθετης ροής

Ένας εναλλάκτης θερμότητας αντίθετης ροής προορίζεται για τη μεταφορά θερμότητας. Ο φιλτραρισμένος αέρας προσαγωγής και ο χρησιμοποιημένος αέρας απαγωγής είναι εντελώς διαχωρισμένοι ο ένας από τον άλλο. Γι’ αυτό το λόγο, η υγρασία δεν μεταδίδεται και θα πρέπει να αφαιρείται. Ένας εναλλάκτης θερμότητας αντίθετης ροής μπορεί να εκμεταλλευτεί στα μέγιστα την υψηλή του απόδοση - έως και 90% - αν η εξωτερική θερμοκρασία δεν πέσει (ή πέσει μόνο για λίγο) κάτω από το συγκεκριμένο σημείο ψύξης του (-3°C σε 90% απόδοση). Έπειτα, η προστασία από το πάγο δεν είναι αναγκαία, και εξαιτίας του ήπιου κλίματος (όχι ψυχρότερο από περίπου -3°C), το εσωτερικό κλίμα δεν γίνεται τόσο ξηρό, ακόμα και χωρίς τη μεταφορά της υγρασίας. Επιπλέον προστασία για το πάγο απαιτείται σε θερμοκρασίες μικρότερες των -3°C. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας έναν εναλλάκτη αέρα – νερού μέσω γεωθερμίας ή έναν ηλεκτρικό προθερμαντήρα.

 

Ο στόχος του σωστού εξαερισμού σε συνδυασμό με τον κλιματισμό, τόσο σε οικιακά όσο και σε επαγγελματικά κτήρια, είναι να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται με άνεση και ασφάλεια.Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης