ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ

Ο διαφορικός θερμοστάτης είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία ελέγχει συνεχώς και συγκρίνει την θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες και την θερμοκρασία του νερού χρήσης στο μπόϊλερ. Όταν διαπιστώνει ότι το νερό στους συλλέκτες είναι πιο ζεστό από αυτό στο μπόϊλερ κατά κάποιους βαθμούς που εμείς ρυθμίζουμε εντολοδοτεί τον κυκλοφορητή να εκκινήσει και να μεταφέρει θερμές μάζες νερού από τους συλλέκτες στον εναλλάκτη του μπόϊλερ αποθέτοντας την μεταφερόμενη θερμική ενέργεια στο νερό χρήσης. Η δυνατότητα ρύθμισης της διαφοράς θερμοκρασίας είναι από 1 – 15oC και το σημείο ρύθμισης εξαρτάται από το χρόνο που μεσολαβεί για να φθάσει το νερό από τους συλλέκτες στο μπόϊλερ και από τη μόνωση των σωλήνων. Όταν η διαφορά των θερμοκρασιών συλλέκτη – μπόϊλερ γίνει μικρότερη από την τιμή που τη ρυθμίσαμε τότε διακόπτεται η λειτουργία του κυκλοφορητή του ηλιακού κυκλώματος. Πολλοί διαφορικοί θερμοστάτες έχουν την δυνατότητα να εντολοδοτούν άλλη πηγή για τη θέρμανση του νερού του μπόϊλερ όπως λέβητα ή ηλεκτρική αντίσταση. Αν ο διαφορικός θερμοστάτης διαπιστώσει ότι η θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών είναι κάτω από 4oC, τότε εντολοδοτεί το κυκλοφορητή του κυκλώματος μπόϊλερ - συλλεκτών, να εκκινήσει προς διατήρηση της θερμοκρασίας των συλλεκτών στο επίπεδο των 4 – 6oC για λόγους αντιπαγετικής προστασίας.

 


Ηλεκτρονικός διαφορικός θερμοστάτης ηλιοθερμικών συστημάτων με ψηφιακές ενδείξεις.
100,00 €Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρού 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969
E-mail: [email protected] / [email protected]

 

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749
E-mail: [email protected]

Follow Us On

    
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης