ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ-ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Αερολέβητες ονομάζονται οι λέβητες εκείνοι, που ζεσταίνουν αέρα, που μεταφέρεται στους προς θέρμανση χώρους μέσω αεραγωγών.
Ο αερολέβητας αποτελείται από τον φλογοθάλαμο, τους φλογαυλούς, τον ανεμιστήρα και τα όργανα ελέγχου.
Ένας καυστήρας υγρών ή αερίων καυσίμων θερμαίνει την επιφάνεια του φλογοθαλάμου και τους φλογαυλούς. Ένας ανεμιστήρας μεταφέρει τον αέρα μέσα στο λέβητα όπου έρχεται σε επαφή με τη θερμή επιφάνεια του φλογοθαλάμου και των καπναυλών, ζεσταίνεται και κατόπιν διοχετεύεται με αεραγωγούς στους προς θέρμανση χώρους.
Ο αέρας που θερμαίνεται στους αερολέβητες μπορεί να προέρχεται είτε από το ίδιο το χώρο που θερμαίνεται (ανακυκλοφορία αέρα) είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό εξαρτάται από την χρήση των χώρων. Για παράδειγμα σε ένα εργαστήριο ηλεκτροσυγκολλήσεων είναι επικίνδυνο και καθόλου υγιεινό να γίνεται ανακυκλοφορία του αέρα.
Για λόγους ασφαλείας, συνήθως υπάρχει κατάλληλος αυτοματισμός ώστε να μην είναι δυνατή η εκκίνηση του καυστήρα αν πρώτα δεν έχει ξεκινήσει η ροή του αέρα από τον ανεμιστήρα.
Ένας θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία εξόδου του αέρα και διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα αν περάσει την επιλεγμένη τιμή, η θερμοκρασία αυτή ρυθμίζεται ανάλογα με τη χρήση από 40οC έως 85οC. Εν σειρά με το θερμοστάτη αυτό συνδέεται και θερμοστάτης ασφαλείας που διακόπτει τη λειτουργία του καυστήρα στους 90οC.

ΠΗΓΗ: Παναγιώτης Φαντάκης


MyTherm TM-50, Αερολέβητας απόδοσης 50 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
2159,00 €
MyTherm TM-65, Αερολέβητας απόδοσης 65 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
2459,00 €
MyTherm TM-85, Αερολέβητας απόδοσης 85 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
2859,00 €
MyTherm TM-100, Αερολέβητας απόδοσης 100 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
3329,00 €
MyTherm TM-125, Αερολέβητας απόδοσης 125 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
3739,00 €
MyTherm TM-150, Αερολέβητας απόδοσης 150 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
4059,00 €
MyTherm TM-175, Αερολέβητας απόδοσης 175 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
4729,00 €
MyTherm TM-200, Αερολέβητας απόδοσης 200 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
5269,00 €
MyTherm TM-250, Αερολέβητας απόδοσης 250 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
6899,00 €
MyTherm TM-300, Αερολέβητας απόδοσης 300 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
10899,00 €
MyTherm TM-350, Αερολέβητας απόδοσης 350 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
12199,00 €
MyTherm TM-400, Αερολέβητας απόδοσης 400 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
13959,00 €
MyTherm TM-500, Αερολέβητας απόδοσης 500 kw, χωρίς καυστήρα, έτοιμος για χρήση πετρελαίου, pellet, αερίου.
16799,00 €
MyTherm TM-P 50, Αερολέβητας απόδοσης 50 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
3159,00 €
MyTherm TM-P 65, Αερολέβητας απόδοσης 65 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
3489,00 €
MyTherm TM-P 85, Αερολέβητας απόδοσης 85 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
3919,00 €
MyTherm TM-P 100, Αερολέβητας απόδοσης 100 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
4789,00 €
MyTherm TM-P 125, Αερολέβητας απόδοσης 125 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
5739,00 €
MyTherm TM-P 150, Αερολέβητας απόδοσης 150 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
5949,00 €
MyTherm TM-P 175, Αερολέβητας απόδοσης 175 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
6679,00 €
MyTherm TM-P 200, Αερολέβητας απόδοσης 200 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
7499,00 €
MyTherm TM-P 250, Αερολέβητας απόδοσης 250 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
9359,00 €
MyTherm TM-P 300, Αερολέβητας απόδοσης 300 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
13779,00 €
MyTherm TM-P 350, Αερολέβητας απόδοσης 350 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
15479,00 €
MyTherm TM-P 400, Αερολέβητας απόδοσης 400 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
16999,00 €
MyTherm TM-P 500, Αερολέβητας απόδοσης 500 kw, με καυστήρα καύσης pellet MS, έτοιμος για χρήση pellet.
20999,00 €

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης