ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

Η κατασκευή ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης προϋποθέτει την επιλογή συνδυασμού και τοποθέτηση διάφορων οργάνων, αυτοματισμών κ.λ.π στο χώρο του λεβητοστασίου. Τα όργανα αυτά υπάρχουν σε διάφορους τύπους και παραλλαγές ανάλογα με τον κατασκευαστή αλλά η επιλογή τους καθορίζεται από τις ιδιαιτερότητες τις οποίες θέλουμε να προσδώσουμε στην εγκατάσταση.

Βαλβίδα ασφαλείας

Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στο λέβητα σε περίπτωση που η εγκατάσταση διαθέτει κλειστό δοχείο διαστολής. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα ελατήριο το οποίο κρατά κλειστό ένα διάφραγμα. Η τάση του ελατηρίου αντισταθμίζει την πίεση στο δίκτυο ενώ σε περίπτωση ανύψωσης της πίεσης του δικτύου, το ελατήριο υποχωρεί και η πίεση εκτονώνεται. Σκοπός της είναι να διαφυλάξει το λέβητα από υπερβολική ανύψωση της πίεσης στο εσωτερικό του ενώ η εκλογή του μεγέθους της είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η βαλβίδα ασφαλείας ανοίξει θα πρέπει να έχει την ικανότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να απομακρύνει σημαντική ποσότητα υγρού - ατμού με σκοπό να μειωθεί η πίεση στον λέβητα. Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από το στατικό ύψος της εγκατάστασης. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην θέση εκτόνωσης καθώς τυχόν άνοιγμα της θα απελευθερώσει νερό ή ατμό υψηλής θερμοκρασίας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς σε άλλα μέρη.

Πριν τη βαλβίδα ασφαλείας δεν τοποθετούμε καμιά βάνα.

Σε περίπτωση που η βαλβίδα στάζει, ενώ η θερμοκρασία του νερού είναι στα επιτρεπτά όρια πρέπει να αναζητήσουμε τα αίτια σε έναν από τους κάτωθι λόγους:

  • Λάθος επιλογή πίεσης ανοίγματος.
  • Στο κύκλωμα θέρμανσης έχουν προστεθεί νέα κυκλώματα (σε υψηλότερο όροφο).
  • Αδυναμία στεγανοποίησης λόγω εναπόθεσης αλάτων.
  • Κατεστραμμένο δοχείο διαστολής.

Ο τελευταίος λόγος είναι και ο πιο συνηθισμένος λόγω της κακής ποιότητας του νερού που κυκλοφορεί στο δίκτυο. Ορισμένες φορές για το γρηγορότερο άδειασμα της εγκατάστασης ανοίγουμε την βαλβίδα ασφαλείας με επακόλουθο την εναπόθεση ακαθαρσιών και αλάτων. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφεύγεται.

Αυτόματος πλήρωσης

Ο αυτόματος πλήρωσης τροφοδοτεί τον λέβητα με νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Διαθέτει ενσωματωμένη αποφρακτική βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής. Στην είσοδο του αυτόματου επικρατεί η πίεση του δικτύου ενώ στην έξοδο η επιθυμητή την οποία ρυθμίζουμε από κατάλληλο ρυθμιστικό κοχλία που υπάρχει στο επάνω μέρος της. Για τον υπολογισμό της πίεσης ρύθμισης λαμβάνουμε πάντοτε υπ’ όψιν το ύψος της εγκατάστασης. Η πίεση πλήρωσης πρέπει να είναι κάπως μεγαλύτερη από το στατικό ύψος της εγκατάστασης (συνήθως ρυθμίζεται τουλάχιστον 0,8bar παραπάνω). Ο αυτόματος πλήρωσης κατά την λειτουργία της εγκατάστασης δεν πρέπει να είναι ποτέ κλειστός. Ο έλεγχος του αυτόματου πλήρωσης πρέπει να γίνεται συχνά διότι εάν κολλήσει και παραμείνει κλειστός, η ασφάλεια της εγκατάστασης τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Βαλβίδα αντεπιστροφής

Τοποθετείται στον αγωγό τροφοδοσίας του λέβητα νερό από το δίκτυο ύδρευσης και δεν επιτρέπει την επιστροφή του νερού από το λέβητα στο δίκτυο (του πόσιμου νερού).

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου

Τοποθετείται μετά την δεξαμενή πετρελαίου στην γραμμή τροφοδοσίας του καυστήρα με πετρέλαιο. Είναι η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα η οποία συνδέεται με τον καυστήρα και ελέγχεται από αυτόν. Στα σύγχρονα μοντέλα καυστήρων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά υπάρχει και ενσωματωμένη στο σώμα της αντλίας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο η λειτουργία του καυστήρα σταματήσει, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διακόπτει την ροή του πετρελαίου (από την δεξαμενή) για λόγους ασφαλείας. Φέρει πηνίο το οποίο όταν διεγείρεται από το ρεύμα η βαλβίδα επιτρέπει την ροή. Η ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος είναι καθοριστικής σημασίας.

Φίλτρο πετρελαίου

Τοποθετείται στην γραμμή τροφοδοσίας του καυστήρα με πετρέλαιο. Σκοπός του είναι η κατακράτηση ακαθαρσιών που περιέχονται στο καύσιμο. Στο εσωτερικό τους έχουν μεταλλικό φίλτρο το οποίο ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να επιθεωρείται και να καθαρίζεται. Στο εμπόριο κυκλοφορούν και θερμαινόμενα φίλτρα. Φέρουν κατάλληλη αντίσταση στο εσωτερικό τους με σκοπό την προθέρμανση ή τουλάχιστον το μη πάγωμα του πετρελαίου στην γραμμή τροφοδοσίας. Η χρήση τους περιορίζεται σε περιοχές που επικρατούν ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Ανοδική προστασία

Στα δίκτυα σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, η χρησιμοποίηση χαλκού διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι στην επαφή του χαλκού με άλλο μέταλλο π.χ χάλυβας προκαλείται ηλεκτρόλυση και κατ’ επέκταση διάβρωση. Η ηλεκτρολυτική αυτή ιδιότητα είναι χαρακτηριστική του χαλκού και οφείλεται στο ότι είναι ισχυρά ηλεκτραρνητικός. Η διάβρωση που προκαλείται είναι καταστρεπτική και πιθανά σημεία εμφάνισης είναι τα θερμαντικά σώματα, τμήματα σωληνώσεων από άλλο υλικό, ο λέβητας (χαλύβδινος) κ.λ.π.Το πρόβλημα περιορίζεται με την τοποθέτηση ανοδίων μαγνησίου σε κατάλληλα σημεία. Τα ανόδια είναι βέργες και συνήθως τοποθετούνται στην επιστροφή του λέβητα. Το μαγνήσιο λόγο της θέσης του στην γαλβανική σειρά των στοιχείων φθείρεται γρηγορότερα από τον χάλυβα κι έτσι προστατεύεται η εγκατάσταση. Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται έλεγχος τους ενώ η διάρκεια ζωής τους καθορίζεται κυρίως από την ποσότητα χαλκού στο δίκτυο. Για μικρές εγκαταστάσεις συνήθως κυμαίνεται γύρω στα 2-3 χρόνια.

Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρού 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969
E-mail: [email protected] / [email protected]

 

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749
E-mail: [email protected]

Follow Us On

    
Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης