Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ


ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Η θέρμανση των χώρων, αποσκοπεί στη προσθήκη θερμικών φορτίων, για να συμπληρώσουν τις θερμικές απώλειες. Έτσι, με τη θέρμανση διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία των χώρων σε επίπεδα άνεσης και ευεξίας για τον άνθρωπο.

Οι κύριες μορφές θέρμανσης είναι δύο:  η τοπική θέρμανση και η κεντρική θέρμανση. Η τοπική θέρμανση παράγει και αποδίδει τη θερμότητα σ’ ένα σημείο μέσα στο χώρο (τζάκια, θερμάστρες), ενώ η κεντρική θέρμανση παράγει τη θερμότητα σε διαφορετικό σημείο, τη μεταφέρει και την αποδίδει στους χώρους, διαμέσου  των θερμαντικών σωμάτων. Τα μέσα που μεταφέρουν τη θερμότητα είναι ρευστά, με ιδιαίτερα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, ικανά γι’ αυτή τη χρήση. Αυτά είναι το νερό, ο αέρας και ο ατμός. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται το νερό στα περισσότερα συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελεί το σύνολο των μηχανών, συσκευών, οργάνων και εξαρτημάτων κατάλληλα συνδεδεμένων και εγκατεστημένων σε κτίρια, με σκοπό τη θέρμανσή τους. Οι κεντρικές θερμάνσεις τοποθετούνται σε σπίτια, χώρους εργασίας, άθλησης, διασκέδασης, κλπ.

Η κεντρική θέρμανση αποτελείται από διάφορα μέρη:

1. Το τμήμα παραγωγής θερμότητας

Συγκροτείται σε βοηθητικό χώρο, στο λεβητοστάσιο, και αποτελείται από τον λέβητα, τον καυστήρα, τις σωληνώσεις, τον κυκλοφορητή, τα διάφορα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας κ.α. Εδώ γίνεται η καύση του καυσίμου και η μετάδοση της θερμότητας στο νερό, που θα τη μεταφέρει στους χώρους που πρέπει να θερμανθούν.

2. Το τμήμα μεταφοράς της θερμότητας

Αποτελείται από τα οριζόντια και κατακόρυφα δίκτυα σωληνώσεων που μεταφέρουν το νερό. Τα κατακόρυφα μεταφέρουν το νερό καθ’ ύψος στους ορόφους και τα οριζόντια κατά μήκος στους χώρους των ορόφων. Τα δύο δίκτυα ενώνονται στα σημεία που πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση το δίκτυο ροής. Ξεκινούν από το λεβητοστάσιο και φθάνουν μέχρι τα σημεία που θα αποδοθεί η θερμότητα και επιστρέφουν πάλι σ’ αυτό. Έτσι, χαρακτηρίζεται σαν δίκτυο προσαγωγής ή θερμό αυτό που φεύγει από το λεβητοστάσιο και σαν επιστροφής ή κρύο, αυτό που επιστρέφει στο λεβητοστάσιο.

3. Το τμήμα απόδοσης της θερμότητας στους χώρους

Για τη θέρμανση σπιτιού ή κτιρίου χρησιμοποιούνται θερμαντικά σώματα, που αποδίδουν τη θερμότητα στους χώρους, τα οποία είναι τοποθετημένα και συνδεδεμένα πάντα με τα οριζόντια δίκτυα.

4. Τα όργανα και οι αυτοματισμοί

Αυτά είναι συσκευές και όργανα που συνδέονται υδραυλικά και ηλεκτρολογικά. Με τη βοήθειά τους η εγκατάσταση λειτουργεί αυτόματα και με ασφάλεια.

5. Η αποθήκη καυσίμων

Είναι χώρος ή δεξαμενή (ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου) όπου αποθηκεύονται τα καύσιμα για την κεντρική θέρμανση.

6. Η καπνοδόχος

Είναι αεραγωγός που απάγει τα καυσαέρια της καύσης και τα διώχνει στην ατμόσφαιρα, σε ύψος που δεν ενοχλεί τους περίοικους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ
Ο λέβητας είναι μια μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα στην οποία επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (πετρέλαιο) με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός συστήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης, μέσω των οποίων η θερμότητα που μεταφέρει το θερμαντικό ρευστό μεταδίδεται στους εσωτερικούς χώρους.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
Οι κυκλοφορητές μεταφέρουν το νερό από τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα και αντιστρόφως. Ο κυκλοφορητής είναι αντλία φυγοκεντρικού τύπου και κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - BOILER - ΗΛΙΑΚΑ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - BOILER - ΗΛΙΑΚΑ
Το μπόιλερ είναι ένα δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού που διατηρεί πάντα την επιθυμητή θερμοκρασία και διατίθεται άμεσα την στιγμή της ζήτησης. Το μπόιλερ μπορεί να βρίσκεται είτε εσωτερικά του λέβητα είτε εξωτερικά.
CHAFFOTEAUX BOILER - BUFFER - TANK IN TANK
CHAFFOTEAUX BOILER - BUFFER - TANK IN TANK
Οι αξίες της Chaffoteaux είναι οι αρχές που διέπουν το εμπορικό μας σήμα. Τις εφαρμόζουμε σε όλες τις πράξεις μας. Όλοι μας έχουμε υποχρέωση να τις σεβόμαστε, να τις δίνουμε ζωή και να τις προωθούμε.
ΥΛΙΚΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΛΙΚΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
Το λεβητοστάσιο είναι η καρδιά του συστήματος θέρμανσης και για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του χρειάζονται μια σειρά εξαρτημάτων όπως αυτόματοι πλήρωσης, δοχεία διαστολής, φίλτρα πετρελαίου, μαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου.
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Η πολυτέλεια της αυτόνομης θέρμανσης έχει πλέον γίνει ανάγκη. Το κόστος της εγκατάστασης με το σημερινό σύστημα αυτονομίας συμπιέζεται αισθητά ενώ η λειτουργία του συστήματος είναι απολύτως άρτια.
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
Χάρη στα χαρακτηριστικά τους, οι θερμοστάτες βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Εξασφαλίζουν μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα, περιλαμβάνοντας δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου θερμοκρασίας χώρου.
ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Διακοπτικό υλικό για όλους τους τύπους σωμάτων, κλασικά, πάνελ και διακοσμητικά. Η καλή κατασκευή βεβαιώνει ελάχιστη πτώση πίεσης, με αποτέλεσμα την μέγιστη απόδοση του σώματος. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα προϊόντα των οίκων ICMA και FIV.
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Η δεξαμενή καυσίμων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό στοιχείο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης καθώς εκεί αποθηκεύεται το πετρέλαιο. Μια δεξαμενή καυσίμων μπορεί να είναι είτε μεταλλική είτε πλαστική.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία υλικών υποστήριξης καθώς και αναλωσίμων για τους φίλους υδραυλικούς, εγκαταστάτες και συντηρητές. Προϊόντα ποιοτικά και στις καλύτερες τιμές. Γι' αυτούς που θέλουν να τα βρίσκουν όλα σ' ένα κατάστημα.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Προβλήματα κατασκευής που στο παρελθόν φαίνονταν άλυτα, σήμερα με την χρήση των κατάλληλα επιλεγμένων εργαλείων, βρίσκουν εύκολη λύση. Στην AIRCOLINE θα βρείτε ετοιμοπαράδοτα όλα εκείνα τα εργαλεία που κάνουν την ζωή του επαγγελματία υδραυλικού – καυστηρατζή πραγματικά εύκολη.
ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
Η καμινάδα είναι το κομμάτι εκείνο της εγκατάστασης θέρμανσης που απάγει τα προϊόντα καύσης (καυσαέρια) προς την ύπαιθρο. Ο ρόλος της είναι διπλός. Από την μια προστατεύει το λεβητοστάσιο από τα τοξικά αέρια, και από την άλλη βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του λέβητα και του καυστήρα.Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης