Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ


 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

AC: Από την ακροστιχίδα Alternate Current = Εναλλασσόμενο Ρεύμα.

BTU: Από την ακροστιχίδα British Thermal Unit = Βρετανική Θερμική Μονάδα. Μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο Αγγλοσαξωνικό Σύστημα Μέτρησης. Ισοδύναμο : 3412,142 BTU = 1 kWh = 860kcal.      

COP: Από την ακροστιχίδα Coefficient Of Performance = Βαθμός Απόδοσης των μηχανών. Είναι το πηλίκο του κλάσματος, με αριθμητή το ωφέλιμο έργο και παρονομαστή το καταναλούμενο. Το πηλίκο είναι ΠΑΝΤΑ αριθμός ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ της μονάδος με εξαίρεση τις ψυκτικές διατάξεις (κλιματιστικά & Αντλίες Θερμότητας*), όπου το αποτέλεσμα είναι ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ της μονάδας. Συνήθως από 2,5 και πάνω. Αναφέρεται και σαν EER*

Dehumidification (Αφύγρανση): Είναι η εγγενής ιδιότητα των κλιματιστικών να «στεγνώνουν» τον υγρό αέρα κατά την λειτουργία τους σε ψύξη. Η ικανότητα αφύγρανσης μετριέται σε lit /h (λίτρα / ώρα) και είναι ανάλογη της ονομαστικής απόδοσης του κλιματιστικού, της ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ του αέρα {βλ. λέξη}καθώς και άλλων παραμέτρων. Συνήθως η αναφερόμενη ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ αντιστοιχεί στην ΜΕΓΙΣΤΗ.

DC: Από την ακροστιχίδα Direct Current = Συνεχές Ρεύμα

ENERGY CLASS: Ενεργειακή κλάση ή Κατηγορία. Κυμαίνεται από Α έως G. Σύστημα σήμανσης της Ενεργειακής απόδοσης των Οικιακών συσκευών για την ΕΥΚΟΛΗ & ΓΡΗΓΟΡΗ αξιολόγηση μιας συσκευής από τους καταναλωτές. Το Α σημαίνει την Αποδοτικότερη συσκευή το G την λιγότερο αποδοτική. Η σήμανση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλες τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

FLARE: Κωνικής διαμόρφωσης μηχανικός σύνδεσμος σύσφιξης μεγάλης στεγανότητας. Χρησιμοποιείται σε δίκτυα σωληνώσεων αερίων υψηλής πίεσης.

INVERTER: Διάταξη μετατροπής του Συνεχούς Ρεύματος (DC) σε Εναλλασσόμενο (AC). Σε αντιδιαστολή του όρου CONVERTER = μετατροπέας εναλλασσόμενου (AC) σε συνεχές (DC).

kWh (Κιλοβατώρα): Μονάδα μέτρησης της ενέργειας. Η δαπανώμενη ενέργεια είναι το γινόμενο της ισχύος (kW) μιας μηχανής επί τον χρόνο λειτουργίας της. Π.χ. Ένα μηχάνημα απορροφούμενης ισχύος 1 kW αν λειτουργήσει επί 1 (h) ώρα, θα καταναλώσει 1 kWh. Ομοίως, ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας ονομαστικής ισχύος 100 W αν λειτουργήσει επί 10 ώρες (h) θα καταναλώσει 100 W x 10 h = 1000 Wh = 1 kWh.

MULTI: Σύντμηση της πλήρους έκφρασης MULTI-SPLIT = ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, που χαρακτηρίζει συστήματα με πολλαπλές (συνήθως 2÷5) Εσωτερικές μονάδες διαφόρων τύπων και μεγεθών (αναλόγως των εξυπηρετούμενων χώρων), συνδεδεμένες σε μία και μόνη (1) Εξωτερική μονάδα. Λειτουργικά, έχουν την δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας με διαφορετικές ρυθμίσεις ανά εξυπηρετούμενο χώρο. Κύριο πλεονέκτημά τους είναι ο περιορισμένος καταλαμβανόμενος χώρος από το εξωτερικό μηχάνημα και ο περιορισμός της τυχόν οπτικής «όχλησης».

PLASMA: Από την ελληνική λέξη ΠΛΑΣΜΑ που χαρακτηρίζει την ισχυρώς ΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ή την αποκαλούμενη και 4η κατάσταση της ύλης (Στερεά-υγρή-αέρια-πλάσμα).

Relative Humidity (Σχετική Υγρασία): Αναφέρεται ως % RH και αφορά στο ποσοστό του νερού (υγρασίας) που περιέχεται σε δεδομένο όγκο αέρα. Αφορά στην ικανότητα του αέρα να διατηρεί ποσοστό «ατμού» ανάλογο της θερμοκρασίας του. Μια σχετική υγρασία 100% καταδεικνύει αέρα ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ από ατμούς νερού (πχ. μία σάουνα). Η σχετική υγρασία του αέρα είναι σημαντικό κλιματολογικό μέγεθος και επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό στην ικανότητά του ν’ αποβάλει θερμότητα και κατ επέκταση αν αισθάνεται ΑΝΕΤΑ. Συνδυασμοί υψηλής θερμοκρασίας & υψηλής υγρασίας χαρακτηρίζονται ως ΤΡΟΠΙΚΟ ΚΛΙΜΑ. Στην «ζώνη ανέσεως» η ιδανική (κεντρική) συνθήκη ορίζεται ως θερμοκρασία 27° C Ξ.Β. και 50% RH.

VRF: Από την ακροστιχίδα Variable Refrigerant Flow = Μεταβλητή Παροχή Ψυκτικού μέσου. Συστήματα με έλεγχο παροχής του ψυκτικού μέσου ώστε να λειτουργούν με υψηλή απόδοση και πλήρως προσαρμοσμένα στην εκάστοτε ζήτηση. Πρόκειται για εκτεταμένα πολυδιαιρούμενα συστήματα (βλ. λέξη) με περισσότερα εσωτερικά (έως 48) διαφόρων μεγεθών και τύπων ανά ψυκτικό κύκλωμα. Διαθέτουν εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και λειτουργίας και επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία κάθε εσωτερικού με δυνατότητα ιδιαίτερης ρύθμισης σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη & χώρου.

Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

info@aircoline.gr
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης