Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AQUASMART


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AQUASMART
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ AQUASMART

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου μονάδων νερού Aquasmart

1.      Γενικά

1.1 Περιγραφή συστήματος

Το σύστημα κλιματισμού θα αποτελείται από μονάδες ικανές να ελέγξουν τη λειτουργία στη θέρμανση και την ψύξη, σε διαφορετικές ζώνες του κτιρίου. Οι μονάδες όπως αντλίες θερμότητας αέρος-αέρος και τερματικές  μονάδες (fan coils units) πρέπει να περιλαμβάνουν ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου, ικανή να λειτουργεί αυτόνομα ή σε δίκτυο επικοινωνίας του συστήματος.

Ο Διαχειριστής του συστήματος (System manager) θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει μέχρι και 128 τερματικές  μονάδες, υποδιαιρεμένες σε 32 ζώνες. Κάθε ζώνη θα αποτελείται από ένα μέγιστο 6 τερματικών μονάδων.

Ο καθορισμός της διεύθυνσης (address) και της ρύθμισης (configuration) του συστήματος θα γίνεται από το Διαχειριστή του Συστήματος ή από έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον πρωτεύον δίκτυο επικοινωνίας ( primary bus) του Διαχειριστή του συστήματος.

1.2  Διασφάλιση ποιότητας

Όλα τα εξαρτήματα θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια πιστοποιημένα κατά ISO 9001.

2.    Προϊόντα

2.1  Τερματικές  μονάδες (Fan coil units)

2.1.1 Γενικά

Όλες οι μονάδες θα πρέπει να συναρμολογούνται, να ρυθμίζονται και να δοκιμάζονται στο εργοστάσιο και να φέρουν αυτόματο προγραμματιζόμενο ελεγκτή, με δυνατότητα επαλήθευσης της λειτουργίας όλων των διατάξεων ελέγχου.

Κάθε τερματική  μονάδα θα εφοδιάζεται με ένα ηλεκτρονικό ελεγκτή επικοινωνίας, τον τερματικό ελεγκτή, μία τρίοδη βάνα  ελέγχου On/Off και έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα (προαιρετικά).

Κάθε Τερματικός Ελεγκτής θα αποτελείται από δύο ηλεκτρονικές πλακέτες με μικρο-επεξεργαστή, που θα αναγνωρίζονται από έναν μοναδικό σειριακό αριθμό αποθηκευμένο στη μνήμη σταθερών τιμών ROM.

Ο Τερματικός Ελεγκτής θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξόδους:

-    τρεις ταχύτητες για τον ανεμιστήρα

-    βάνα  κρύου νερού

-    βάνα  ζεστού νερού

-    ηλεκτρικό θερμαντήρα

-    αντλία συμπυκνωμάτων

-    ασύγχρονο βηματικό ηλεκτροκινητήρα 230 V

-    τροφοδοσία ισχύος για το χειριστήριο τύπου CRC

Ο Τερματικός Ελεγκτής  πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εισόδους:

-    τροφοδοσία ισχύος 230-1-50

-    αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής αέρα 10 kΩ

-    αισθητήρα θερμοκρασίας νερού 10 kΩ για εναλλαγή ψύξης θέρμανσης

-    τοπικό δίκτυο επικοινωνίας (local bus)

-    δευτερεύον δίκτυο επικοινωνίας ( secondary bus)

-    επαφή παραθύρου

-    επαφή στάθμης συμπυκνωμάτων

-    χειροκίνητη παράκαμψη (override)

-    επαφή θέσης διαφράγματος (ντάμπερ)

-    ρυθμιστική επαφή για τον ελέγχο του αέρα ή του νερού

Ο Τερματικός ελεγκτής θα  πρέπει να έχει τις εξής ικανότητες:

-   αυτόματο έλεγχο τριών ταχυτήτων ανεμιστήρα, άνοιγμα/κλείσιμο βανών νερού, θέση σε λειτουργία ή παύση του ηλεκτρικού θερμαντήρα βασισμένο στη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο set point (ρυθμισης τιμής) και τον αέρα του χώρου, ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας.

-  Αλλαγή από την λειτουργία ECO (οικονομική) στην λειτουργία Comfort (Άνεσης) και αντίστροφα, ελεγχόμενη από το Διαχειριστή του συστήματος ή το CRC

-  Αλλαγή στην λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας, ελεγχόμενη από το Διαχειριστή του συστήματος

-  Αλλαγή στην λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας, όταν ανοίγει ένα παράθυρο, και επιστροφή στον αρχικό τρόπο όταν το παράθυρο κλείνει

-   Ενεργοποίηση της λειτουργίας της αντλίας συμπυκνωμάτων, στην ψύξη

-  Κλείσιμο της βάνας ψύξης, αν η στάθμη του νερού στη λεκάνη συμπυκνωμάτων, φτάσει στο ανώτατο όριο

-   Έλεγχος λειτουργίας του διαφράγματος (ντάμπερ),  (μόνον στα μοντέλα κασέτας) ο αυτόματος ή ο χειροκίνητος.

Ο Τερματικός ελεγκτής πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

-    κάθετη ή οριζόντια εγκατάσταση Ανεμιστήρα / στοιχείου (Fan coil) ή μονάδων

-    επαφή παραθύρου ΝO(κανονικά ανοικτή) ή NC (κανονικά κλειστή)

-    απουσία ή παρουσία ηλεκτρικού θερμαντήρα (υψηλής ή χαμηλής απόδοσης)

-    δισωλήνιο ή τετρασωλήνιο σύστημα νερού

-    παρουσία ή απουσία ενός αισθητήρα επιστροφής αέρα

-    έλεγχος μονάδος μέσω νερού ή αέρα

2.1.2 Μονάδα Ανεμιστήρα / στοιχείου (Fan coil)

Οι μονάδες Ανεμιστήρα / στοιχείου 42Y μπορούν να είναι με ή χωρίς κουβούκλιο εγκατεστημένες κατακόρυφα ή οριζόντια. Το τοπικό χειριστήριο ελέγχου CRC θα εγκατασταθεί στο περίβλημα με θυρίδα πρόσβασης, που μπορεί να ασφαλιστεί με μία βίδα. Κάθε μονάδα θα εφοδιαστεί με έναν αισθητήρα επιστροφής θερμοκρασίας. Οι δισωλήνιες μονάδες θα περιλαμβάνουν επίσης και έναν αισθητήρα της θερμοκρασίας του νερού για αυτόματη εναλλαγή ψύξης θέρμανσης (change-over).

Οι μονάδες με ηλεκτρικό θερμαντήρα θα περιλαμβάνουν μία προστατευτική διάταξη έναντι υψηλής θερμοκρασίας, χειροκίνητης επαναφοράς (reset).

2.1.3 Κασέτες νερού

Οι μονάδες τύπου κασέτας 42GW θα περιλαμβάνουν πάνελ διανομής του αέρα μια σχάρα  με ή χωρίς κινούμενες περσίδες. Η πρόσβαση στον Τερματικό Ελεγκτή θα είναι απλή, ανοίγοντας το πάνελ . Το τοπικό χειριστήριο τύπου CRC θα εγκατασταθεί επίτοιχα και θα συνδεθεί ενσύρματα με την κασέτα νερού.

2.1.4 Καναλάτες μονάδες νερού

Οι μονάδες νερού τύπου 42 EL  & 42JW θα περιλαμβάνουν  Τερματικό Ελεγκτή στερεωμένο στο πλευρό της μονάδας. Το τοπικό χειριστήριο τύπου CRC θα εγκατασταθεί επίτοιχα και θα συνδεθεί ενσύρματα  στην 42EL.

2.2  Τοπικό χειριστήριο (interface)

Το τοπικό χειριστήριο τύπου CRC θα περιλαμβάνει:

-     Ηλεκτρονική πλακέτα με αισθητήρα θερμοκρασίας.

-   Οθόνη υγρών κρυστάλλων, που θα απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας, τον έλεγχο του setpoint γραφικά, τον τύπο λειτουργίας της μονάδας και τον τύπο λειτουργίας του διαφράγματος (ντάμπερ). Η θερμοκρασία χώρου θα απεικονίζεται όταν είναι ενεργός ο αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας.

-   Πληκτρολόγιο με τέσσερα πλήκτρα που θα δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας της μονάδας, π.χ. χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή αυτόματη, την λειτουργία Comfort (Άνεσης) ή την λειτουργία ECO (οικονομικός), αύξηση ή μείωση του set point.

Το τοπικό χειριστήριο θα επιτρέπει την ρύθμιση παραμέτρων στον Τερματικό Ελεγκτή, π.χ. τον τύπο μονάδας, ρύθμιση του αισθητήρα επιστροφής αέρα, την ρύθμιση επαφής παραθύρου ΝΟ (κανονικά ανοικτή) ή NC (αποσυνδεδεμένη) και την ρύθμιση συμπληρωματικού ηλεκτρικού θερμαντήρα.

Το τροφοδοτικό ισχύος θα εξασφαλιστεί από τον τερματικό Ελεγκτή διαμέσου ενσύρματου καλωδίου.

2.3 Αντλίες θερμότητας / ψύκτες νερού

Οι αντλίες θερμότητας / ψύκτες θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου επικοινωνίας Pro Dialog.

2.4 Διαχείριση Συστήματος (System Manager)

Hardware:

Θα ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές του σήματος CE.

Ο Διαχειριστής του Συστήματος (SM) θα εφοδιαστεί με μια φωτισμένη οθόνη μήτρας στιγμάτων (dot matrix), με κύλιση προς τα κάτω των μενού (scroll-down), που μπορούν να απεικονίσουν ταυτόχρονα 10 γραμμές, με ένα πληκτρολόγιο με τέσσερα πλήκτρα πλοήγησης, τέσσερα πλήκτρα μενού και δύο πλήκτρα με βελάκια. Τα πλήκτρα πλοήγησης και μενού πρέπει να προστατεύονται με ένα ανοιγόμενο καπάκι.

Ο Διαχειριστής συστήματος (SM) θα είναι ικανός να υποστηρίξει έναν πρωτεύον δίκτυο επικοινωνίας για σύνδεση στην αντλία θερμότητας/ψύκτη, ένα δευτερεύον δίκτυο επικοινωνίας (bus) για σύνδεση στους Τερματικούς Ελεγκτές και μία θύρα RJ45 για σύνδεση σε υπολογιστή.

Το τροφοδοτικό ισχύος του Διαχειριστή Συστήματος θα είναι 24 V, 17 VA με γείωση.

Λογισμικό (Software)

  1. Θα είναι ικανό να ελέγχει μέχρι και 128 τερματικά, εφοδιασμένο με έναν Τερματικό Ελεγκτή και ένα ή δύο ψύκτες νερού ή αντλίες θερμότητας με έλεγχο Pro-Dialog.
  2. Θα είναι ικανό να επικοινωνεί  με το πρωτεύον δίκτυο (bus) με τα συστήματα ελέγχου όπως: Comfort VIEW, Comfort Manager, Comfort Controller, AutoDial Gateway, TeLINK, Συλλογή δεδομένων (Data Collection) και Service Tool.
  3. Θα έχει δύο επίπεδα πρόσβασης, π.χ. το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη και το επίπεδο προστατευμένης πρόσβασης για τον εγκαταστάτη και το συντηρητή.
Μοντέλο : 
Καλέστε μας για τιμή
Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

info@aircoline.gr
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης