Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

5 απλά βήματα για να συνδεθείτε

Η διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια.

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους :

 • Παρουσία πελάτη στα γραφεία εξυπηρέτησης πελατών της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης.
 • Τηλεφωνικά στα τηλέφωνα εξυπηρέτησης πελατών.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο πελάτης για τον προγραμματισμό αυτοψίας και την συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης είναι τα εξής :

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Διεύθυνση (οδό και αριθμό).
 • Τηλέφωνο.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ.
Ένας υπάλληλος της εταιρείας έρχεται επί τόπου στο κτίριο που πρόκειται να τροφοδοτηθεί και εξετάζει αν και με ποιο τρόπο είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης.

Εφόσον είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου ενημερώνει τον πελάτη σχετικά με τις λεπτομέρειες κατασκευής (χώρος τοποθέτησης και όγκος των ερμαρίων μειωτή πίεσης - μετρητών, όδευση αγωγών αερίου, απαιτήσεις λεβητοστασίου κλπ.) και εν συνεχεία συμπληρώνει το έντυπο αυτοψίας με τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη, το σκαρίφημα της τοποθεσίας και των εγκαταστάσεων, καθώς και το ποσό της προσφοράς σύνδεσης αν το κτίριο βρίσκεται εντός του ανεπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου. Επίσης φωτογραφίζει τις συμφωνηθείσες θέσεις των ερμαρίων και το χώρο όδευσης του παροχετευτικού αγωγού.

Η ενημέρωση του πελάτη από τον υπάλληλο είναι λεπτομερής και αφορά όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις μετέπειτα υποχρεώσεις του πελάτη (απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμβόλαιο, εσωτερική εγκατάσταση , τρόπος μέτρησης και πληρωμής κλπ.), καθώς και κάθε άλλη απορία που εκφράζει ο πελάτης.

Για την ορθή πραγματοποίηση της αυτοψίας και συμπλήρωση της αίτησης ο πελάτης οφείλει να διαθέτει όλα τα παρακάτω στοιχεία :

 • Ονοματεπώνυμο.
 • Διεύθυνση (οδό, αριθμό, Τ.Κ.).
 • Τηλέφωνο.
 • Ιδιότητα (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, διαχειριστής, εργολάβος).
 • Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
 • Χρήση αερίου (Κεντρική θέρμανση, Αυτόνομη θέρμανση, Ζεστό νερό, Μαγείρεμα, Εμπορική χρήση, κλπ.).
 • Ανάγκες θερμικής ισχύος (θερμίδες λέβητα, συσκευών, κλπ)

Επίσης σε περιπτώσεις νέων οικοδομών ο πελάτης θα πρέπει να έχει αντίγραφο της εγκεκριμένης μελέτης καυσίμου αερίου, ή να γνωρίζει τις θέσεις που υποδεικνύονται από αυτήν για τις εγκαταστάσεις αερίου.

Με τη διενέργεια της τεχνικής επίσκεψης εξετάζονται οι ειδικές περιπτώσεις της κάθε οικοδομής (αποστάσεις αγωγού από άλλα δίκτυα, προστασία από φορτία, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται οι απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Φ.Ε.Κ. 1810/12-12-06, Υ.Α. Δ3/Α/22925), καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης.

Η διαδικασία πραγματοποίησης της τεχνικής επίσκεψης δεν αποτελεί δέσμευση αλλά προϋπόθεση του Πελάτη για τη σύναψη του Συμβολαίου Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, στις περιπτώσεις που το κτίριο βρίσκεται εντός του ανεπτυγμένου δικτύου φυσικού αερίου, το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα. Επιπλέον αποστέλλεται και γραπτώς η προσφορά αυτή ταχυδρομικά την επόμενη ημέρα. Η προσφορά έχει ισχύ 45 ημερών.

Αν το κτίριο βρίσκεται εκτός του υπάρχοντος δικτύου φυσικού αερίου και απαιτείται επέκταση δικτύου τότε δεν εκδίδεται προσφορά έως ότου εξεταστεί η περίπτωση επέκτασης. Αν εγκριθεί η επέκταση τότε εκδίδεται προσφορά και αποστέλλεται ταχυδρομικά στον πελάτη. Αν δεν εγκριθεί η επέκταση τότε αποστέλλεται ταχυδρομικά επιστολή απόρριψης.

Τα τέλη σύνδεσης είναι εγκεκριμένα από την Ρ.Α.Ε. και εξαρτώνται από τον τύπο μετρητή, τον αριθμό των μετρητών σε κάθε σημείο παροχής και το συνολικό μήκος του παροχετευτικού αγωγού που θα εγκατασταθεί.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.
Από τη λήψη προσφοράς και για διάστημα 45 ημερών ο πελάτης μπορεί να συνάψει συμβόλαιο σύνδεσης φυσικού αερίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το συμβόλαιο ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία χρήσης και αναγράφονται στη σχετική φόρμα που ακολουθεί. Επίσης είναι απαραίτητα και τα έγγραφα που προέκυψαν από τη διαδικασία της αυτοψίας (Υπεύθυνες δηλώσεις για όδευση σωλήνων από άλλη ιδιοκτησία, για κατασκευή και διατήρηση μονίμων ανοιγμάτων αερισμού, κλπ).

Ο πελάτης προσέρχεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών και αφού αυτά ελεγχθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο παίρνει εντολή κατάθεσης για να πληρώσει το ποσό της προσφοράς σε μία από τις συμβαλλόμενες τράπεζες. Εν συνεχεία επανέρχεται με την απόδειξη της τραπέζης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για να συνταχθεί το συμβόλαιο.

Από τη στιγμή υπογραφής του συμβολαίου η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσει το έργο σύνδεσης εντός 60 ημερών, εκτός από τις περιπτώσεις των προγραμματισμένων επεκτάσεων οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Εκτός από το έντυπο του Συμβολαίου ο Πελάτης υπογράφει και τα εξής:

 • Εξουσιοδότηση Εκτέλεσης Έργων Σύνδεσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση για την υποχρέωση ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης εντός 60 ημερών από την κατασκευή του σημείου παροχής.

Κατά το στάδιο σύναψης του Συμβολαίου Σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, εκτός από τα έγγραφα του Συμβολαίου παραδίδονται στον πελάτη:

 • Τεύχος Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του έναντι της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο «Το φυσικό αέριο με ασφάλεια», στο οποίο παρέχονται πληροφορίες, διευκρινίσεις και συμβουλές σχετικά με:
 1. την ορθολογική χρήση του Φυσικού αερίου.
 2. τις απαιτήσεις του Κανονισμού για σωστή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση.
 3. τις άμεσες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής.
 4. το τηλέφωνο της 24ωρης υπηρεσίας βλαβών της ΕΠΑ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ.
Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου, η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσει το έργο σύνδεσης εντός 60 ημερών, εκτός από τις περιπτώσεις των επεκτάσεων, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η κατασκευή του σημείου παροχής (εξωτερική εγκατάσταση), αρμοδιότητας της ΕΠΑ, συμπεριλαμβάνει το σύνολο της εγκατάστασης μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης του φυσικού αερίου στον Πελάτη. Η εξωτερική εγκατάσταση αποτελείται από τα εξής:

 • το παροχετευτικό εξάρτημα που συνδέει τον κεντρικό αγωγό διανομής με τον παροχετευτικό αγωγό
 • το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού από πολυαιθυλένιο από τον κεντρικό αγωγό έως το ρυθμιστή πίεσης
 • τη διάταξη ρύθμισης πίεσης
 • το τμήμα του παροχετευτικού αγωγού από το ρυθμιστή έως τον μετρητή
 • την μετρητική διάταξη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός σημείου παροχής αερίου από την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατασκευή και ενεργοποίηση της εσωτερικής του εγκατάστασης εντός 60 ημερών.

Ο Πελάτης προβαίνει στην επιλογή του μελετητή μηχανικού, επιβλέποντα μηχανικού (επιβλέποντα αερίου) και εγκαταστάτη (υδραυλικού), οι οποίοι θα αναλάβουν την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης.

Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar», Υπουργική Απόφαση Δ3/Α/11346, Φ.Ε.Κ. 963, Τεύχος 2ο / 15-07-03.

Μετά την αποπεράτωση όλων των εργασιών και των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων κατατίθεται στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών της ΕΠΑ ο φάκελος της εγκατάστασης. Ο κάθε φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει τον προσωπικό κωδικό πελάτη του κάθε συμβολαίου (ΠΕ) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης καυσίμου αερίου, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον μελετητή μηχανικό που έχει την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με την ισχύ της εγκατάστασης.
 • Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από τον Επιβλέποντα Αερίου και τον Εγκαταστάτη. Η Τεχνική Έκθεση αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Περιγραφή εγκατάστασης, υπολογισμοί και σχέδια κατασκευής.
 2. Πιστοποιητικά τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισμού όσον αφορά τις εργασίες και τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και συσκευές αερίου, καθώς επίσης και πλήρη στοιχεία του τεχνικού προσωπικού που εκτέλεσε τις εργασίες στην εγκατάσταση, υπογεγραμμένα από τον εγκαταστάτη.
 3. Πιστοποιητικά των εκτελεσθέντων δοκιμών και ελέγχων, όπου θα αναφέρονται και τα αποτελέσματα αυτών, υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα αερίου και τον εγκαταστάτη. Στις δοκιμές περιλαμβάνονται και οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας.
 4. Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης για όλη την εγκατάσταση αερίου.

Με την κατάθεση του φακέλου της εσωτερικής εγκατάστασης προγραμματίζεται σε συνεργασία με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης από τον ελεγκτή μηχανικό της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, ο οποίος διενεργεί αυτοψία και συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης εγκρίνει την εσωτερική εγκατάσταση, ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός μπορεί να προγραμματίσει την ενεργοποίησή της.

Σε περίπτωση που ο ελεγκτής μηχανικός της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης δεν εγκρίνει την εσωτερική εγκατάσταση, απαιτείται ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές και να προγραμματίσει εκ νέου τον επανέλεγχο αυτής.

Αν ολοκληρωθεί και η διαδικασία του ελέγχου επιτυχώς, τότε ο πελάτης ή ο επιβλέπων μηχανικός της εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να προχωρήσει στον προγραμματισμό της προσωρινής ενεργοποίησής της για διάστημα 30 ημερών, ώστε να γίνουν οι δοκιμές λειτουργίας και η ρύθμιση των συσκευών κατανάλωσης.

Προκειμένου να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Μόνιμη Άδεια Χρήσης, ο πελάτης πρέπει να υποβάλλει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης τα εξής:

 • Πιστοποιητικά ρύθμισης των διαφόρων εξαρτημάτων και συσκευών (ρυθμιστές πίεσης, καυστήρες κλπ.)
 • Φύλλα ελέγχου για τους λέβητες ή λοιπές συσκευές κατανάλωσης αερίου (θερμοκρασία και σύσταση καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα, βαθμός απόδοσης κλπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπογεγραμμένα από τεχνικό καυστήρων.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία προσωρινής ενεργοποίησης της εγκατάστασης, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της για απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να προγραμματιστεί και η επανεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης. Το κόστος της επανεργοποίησης θα περιλαμβάνεται για τον κάθε πελάτη στον πρώτο λογαριασμό.
Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης