Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ


ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Natural Gas)
Αέριο καύσιμο που υπάρχει στη φύση, αποτελούμενο κατά βάση από μεθάνιο (CH4) και σε μικρότερες αναλογίες από άλλα αέρια, όπως αιθάνιο και βαρύτερους υδρογονάνθρακες και μη-καύσιμα αέρια όπως το άζωτο. Οι αναλογίες των συστατικών ποικίλουν ανάλογα με την προέλευση. Με τον όρο φυσικό αέριο, γενικά, θεωρείται το αέριο καύσιμο που εξάγεται από τη γη και μεταφέρεται με αγωγούς σε αέρια κατάσταση, μέχρι τα σημεία κατανάλωσής του.

ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Liquefied Natural Gas - LNG)
Φυσικό Αέριο που επίσης εξάγεται από τη γη αλλά υγροποιείται με ψύξη σε θερμοκρασία -160 C. Η υγροποίηση του φυσικού αερίου διευκολύνει τη μεταφορά του με πλοία σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης επιτρέπει την αποθήκευσή του σε σχετικά μικρούς χώρους μια και καταλαμβάνει μόνο το 1/600 του όγκου ισοδύναμης ποσότητας αερίου σε θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος.

ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ
Η ποσότητα θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη καύση του καυσίμου. Για αέρια καύσιμα εκφράζεται συνήθως σε Mj/Nm3 ή kcal/Nm3, ενώ για υγρά και στερεά καύσιμα σε Mj/kg ή kcal/kg.
Διακρίνεται σε: ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Gross calorific value) και ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Net calorific value)

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Gross calorific value)
Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την καύση έχει υγροποιηθεί και έχει απελευθερώσει την λανθάνουσα θερμότητά του.Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την καύση βρίσκεται σε αέρια κατάσταση.
 

 ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Net calorific value)
Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την καύση βρίσκεται σε αέρια κατάσταση.

ΟΡΟΛΟΓΙΑΘα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης