Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ


ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση, που θεωρείται από πολλούς καινοτομία στο πεδίο των εφαρμογών θέρμανσης, αποτελεί τεχνική που εμφανίζεται στην αρχαιότητα με βασική καύσιμη ύλη τα καυσόξυλα και μέσο μετάδοσης τον αέρα, που διαχέονταν σε υπόγεια κανάλια κάτω από τα δάπεδο. Τα τελευταία τριάντα χρόνια και σχεδόν παράλληλα με την εμφάνιση των πλαστικών σωλήνων, ξανακάνει έντονη την παρουσία της με εξελιγμένες τεχνικές μεθόδους εφαρμογής.
 
Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας, από 30°C - 45°C, που κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο. Η θέρμανση διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο μέσω ακτινοβολίας ζεσταίνοντάς τον και προσφέροντας μια αίσθηση θερμικής θαλπωρής, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Η χρήση του δαπέδου σαν θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στην ενδοδαπέδια  τη πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.

Τα συστήματα θέρμανσης δαπέδου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους ως ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης στα εξής κτίρια, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας: 

  • Κτίρια κατοικιών
  • Δημόσια κτίρια
  • Βιομηχανικά κτίρια

Η θέρμανση δαπέδου καλύπτει, λόγω του υψηλού ποσοστού ακτινοβολούμενης ενέργειας, τις ειδικές θερμικές ανάγκες των νέων κτιρίων.

Σε συνδυασμό με τους εύκαμπτους και μη διαπερατούς από το οξυγόνο θερμοσωλήνες, που κατασκευάζονται από υψηλής δικτύωσης πολυαιθυλένιο με την μέθοδο των υπεροξειδίων, προσφέροντας στον χρήστη πέντε διαφορετικά συστήματα για τη θέρμανση δαπέδου, τα οποία διακρίνονται για την ασφαλή και γρήγορη τοποθέτησή τους. 

Η παγκόσμια μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, έχει επηρεάσει τον τρόπο κατασκευής των σύγχρονων κτιρίων. Η ιδανική θερμομόνωση και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι στοιχεία που κυριαρχούν στη σύγχρονη κατασκευή κτιρίων, κάθε χρήσης.

Ένα ενδοδαπέδιο σύστημα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για μία υγιεινή θέρμανση προσφέροντας την απαραίτητη ευεξία που επιβάλλει η ανθρώπινη φυσιολογία, σε συνδυασμό με το μέγιστο βαθμό απόδοσης.

Λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί στην Ευρώπη τα τελευταία 50 έτη ενώ στην Ελλάδα οι πρώτες εγκαταστάσεις έχουν κλείσει μία 25ετία. Στην πραγματικότητα, η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί ένα διαφορετικό είδος απόδοσης θερμότητας στον χώρο από αυτό που μπορεί να χρησιμοποιείτε ήδη.

Η χρήση του δαπέδου σαν θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στην θέρμανση δαπέδου την πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.

  • Άνετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο (μοναδική επιλογή για χώρους μεγάλου ύψους)
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Εξαιτίας της ομοιόμορφης κατανομής της θερμότητας, των μηδενικών απωλειών του δαπέδου και της σωστής διαστρωμάτωσης της θερμοκρασίας κατά ύψος, έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε συνθήκες άνεσης με την θερμοκρασία χώρου χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 2°C.

Σε συνδυασμό με την χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής επιτυγχάνουμε λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα, επομένως και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η οριζόντια και έμμεση θέρμανση του χώρου, λόγω ακτινοβολίας θερμότητας, έχει σαν συνέπεια την επίτευξη της ιδανικής κατανομής της θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα (ζεστά πόδια - κρύο κεφάλι).

Αυτό επιτυγχάνεται με τη ροή ζεστού νερού σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από το τελικό δάπεδο. Έτσι, η θερμοκρασία στο δάπεδο είναι 25-28°C, ενώ σε ύψος 1.6m, η θερμοκρασία είναι 20°C. Κατ’  αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ιδανική κατανομή θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα. Αντίθετα, κατά την λειτουργία του θερμαντικού σώματος λόγω άμεσης επαφής θερμαίνεται ο αέρας τοπικά στους 50°C και καθώς το φαινόμενο συνεχίζεται, η θερμότητα συσσωρεύεται στα ανώτερα στρώματα του χώρου. Έτσι σε ύψος 1.6m από το δάπεδο που βρίσκεται το κεφάλι, η θερμοκρασία είναι 24°C, ενώ στο δάπεδο η θερμοκρασία είναι περίπου 17°C.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πρόκειται για ένα μοντέρνο, υγιεινό, ευέλικτο, μακρόβιο και αρκετά οικονομικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης, που προσφέρει την μέγιστη δυνατή άνεση, με πολλά πλεονεκτήματα, όπως τα παρακάτω:

  • Εξασφαλίζει ομοιόμορφη και υγιεινά κατανεμημένη θερμοκρασία στο χώρο από κάτω προς τα πάνω, καλύπτοντας έτσι την ιδανική συνθήκη θέρμανσης "ζεστά πόδια – κρύο κεφάλι". Με την χρήση ουσιαστικά ολόκληρου του δαπέδου ως μέσου ακτινοβολίας θερμότητας, επιτυγχάνει άμεση & ομοιόμορφη θέρμανση σε όλη την επιφάνεια του χώρου, χωρίς την παρουσία εστιών με μεγαλύτερη θερμοκρασία, όπως π.χ. οι χώροι κοντά στα θερμαντικά σώματα σε μια συμβατική θέρμανση.
  • Υγιεινότερες συνθήκες δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών (το νερό που κυκλοφορεί στους σωλήνες δεν ξεπερνάει τους 45°C), και δεν προκαλείται το φαινόμενο της «καμένης σκόνης» που συναντάμε σε άλλες μορφές θέρμανσης (και είναι από τις κύριες αιτίες εμφάνισης αλλεργιών) γιατί αποτρέπονται θερμικά ρεύματα αέρα που δημιουργούνται από τα κοινά θερμαντικά με αποτέλεσμα την διατήρηση της υγρασίας του αέρα στο χώρο σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Προσφέρει υψηλή αισθητική στους χώρους που εφαρμόζεται, αφού η απουσία θερμαντικών σωμάτων αφήνει ελεύθερους χώρους για τοποθέτηση επίπλων και γενικά δεν δεσμεύει αρχιτεκτονικά την διακόσμηση και την χρηστικότητα των χώρων. Το σημαντικότερο όμως από αισθητικής πλευράς είναι το γεγονός ότι με την απουσία θερμαντικών σωμάτων αποτρέπονται οι μαυρισμένοι τοίχοι και τα ταβάνια.
  • Συνδυάζεται εύκολα με αυτοματισμούς για την θερμοκρασιακή αυτονομία των χώρων μεταξύ τους (π.χ. διαφορετικό επίπεδο θερμοκρασίας στο καθιστικό από το υπνοδωμάτιο), όπως επίσης και με συγγενικά συστήματα π.χ. την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος διότι για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, στην ενδοδαπέδια θέρμανση το νερό προσαγωγής είναι 30οC - 40οC ενώ στα κοινά θερμαντικά σώματα ανέρχεται στους 70οC - 80οC. Αυτή θερμοκρασιακή διαφορά έχει ως αποτέλεσμα, λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα και επομένως χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση, με θερμό νερό χαμηλής θερμοκρασίας, έχει κατακτήσει την τελευταία 10ετία στην Ελλάδα ένα σημαντικό μερίδιο στην θέρμανση των σύγχρονων κτιρίων. Τα πολλά της πλεονεκτήματα ειδικά σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις ανέσεως την κάνουν να ξεχωρίζει και να κερδίζει ολοένα και περισσότερους ¨οπαδούς¨.

FIV
FIV
Οι ιδανικές συνθήκες ζέστης, ευεξίας και θερμικής θαλπωρής, με το χαμηλότερο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος, δημιουργούν περιβάλλον ιδανικό!
OVENTROP
OVENTROP
Η εταιρία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για την εγκατάσταση μιας ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με πολύχρονη εγγύηση σε όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής.Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης