Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

FIV


FIV FIV

Τι πρέπει να ξέρω για την ενδοδαπέδια θέρμανση

  • Η λειτουργία της ενδοδαπέδιας θέρμανσης στηρίζεται στην προσαγωγή ζεστού νερού χαμηλής θερμοκρασίας σε σωλήνες (από πολυαιθυλένιο ή πολυαιθυλένιο με επένδυση αλουμινίου) που διατρέχουν το δάπεδο. Το ζεστό νερό μεταφέρει θερμότητα στον θερμομπετόν που περιβάλλει τους πλαστικούς σωλήνες και στη συνέχεια το δάπεδο ακτινοβολεί θερμότητα.
  • Το κόστος εγκατάστασης του συστήματος μπορεί να είναι πιο ακριβό σε σχέση με άλλα, ωστόσο επιτυγχάνεται απόσβεση σε ένα με δύο χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για χαμηλό λειτουργικό κόστος, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του συστήματος.  
  • Πιο συγκεκριμένα, για να πετύχουμε επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα χώρο, στην ενδοδαπέδια θέρμανση το νερό προσαγωγής είναι 30οC - 40οC ενώ στα κοινά θερμαντικά σώματα ανέρχεται στους 70οC - 80οC. Αυτή θερμοκρασιακή διαφορά σημαίνει, λιγότερες ώρες λειτουργίας του λέβητα και επομένως χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
  • Κυκλοφορούν φήμες ότι το σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης δεν κάνει καλό στην κυκλοφορία του αίματος, όμως πρέπει να τονίσουμε ότι μετά από μια σωστή μελέτη και εφαρμογή, που είναι το ¨κλειδί¨, η θερμοκρασία που παίρνουμε από το πάτωμα είναι 26 οC έως 28 οC.
  • Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι το πιο ενδεδειγμένο σύστημα θέρμανσης, που μπορεί να συνδυαστεί με φιλικές προς το περιβάλλον και χαμηλής κατανάλωσης πηγές θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας, η γεωθερμία, η ηλιοθερμία κ.α.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης διαφέρει αρκετά από τους υπόλοιπους τρόπους θέρμανσης ώστε να επηρεάζει άμεσα όλο τον προγραμματισμό των υπολοίπων οικοδομικών εργασιών οι οποίες επιβάλλεται να έχουν ολοκληρωθεί εφόσον θέλουμε να προχωρήσουμε σωστά και χωρίς προβλήματα στην εφαρμογή της μελέτης.

Επιχρίσματα. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του σοβατίσματος, ώστε να μπορεί το συνεργείο μας να λειτουργήσει ανεπηρέαστο από προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις παράλληλες εργασίες.
Κουφώματα-μαρμαροποδιές. Πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι μαρμαροποδιές και τα πλαίσια των εξωτερικών κουφωμάτων.
Υδραυλικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υδραυλικές εργασίες ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να έχει δοθεί στην τοποθέτηση των σιφονιών δαπέδου της αποχέτευσης.
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να έχει γίνει έλεγχος πως όλες οι καλωδιώσεις που σχετίζονται με την ενδοδαπέδια θέρμανση έχουν τοποθετηθεί στα κατάλληλα σημεία.
Αλφάδιασμα πλάκας και καθαρισμός. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις στην πλάκα από την κατασκευή της οπότε πρέπει να γίνει χύτευση τσιμεντοκονίας ισοστάθμισης για να διορθωθούν οι αποκλίσεις αυτές ή τυχόν προεξοχές που έχουν προκύψει από άλλες εργασίες. Επίσης πρέπει να καθαριστούν όλες οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνει η εγκατάσταση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τοποθέτηση συλλεκτών. Η εγκατάσταση ξεκινάει με την τοποθέτηση των συλλεκτών στους πίνακες διανομής οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις που έχουν προδιαγραφεί από την μελέτη.
Τοποθέτηση περιμετρικής ταινίας. Στην συνέχεια τοποθετούμε την περιμετρική ταινία κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς των εξωτερικών τοίχων και όλων των εσωτερικών τοίχων όπως επίσης και σε εσωτερικές κολώνες θερμαινόμενων χώρων που δεν εφάπτονται σε τοιχοποιίες. Η περιμετρική ταινία χρησιμεύει κυρίως στην προστασία των δομικών στοιχείων από τις συστολοδιαστολές του θερμαινόμενου δαπέδου.
Τοποθέτηση αρμών διαστολής. Μετά την τοποθέτηση της περιμετρικής ταινίας οι υδραυλικοί δημιουργούν αρμούς διαστολής με την εγκατάσταση ειδικού φιλέτου αρμού σε όλα τα σημεία που χρειάζεται και τα οποία καθορίζονται από την μελέτη.
Τοποθέτηση μορφοπλάκας. Τοποθετούνται τα τεμάχια της μορφοπλάκας με μεγάλη προσοχή ξεκινώντας από τις γωνίες των θερμαινόμενων χώρων.
Τοποθέτηση σωλήνα. Για την τοποθέτηση του σωλήνα επιλέγουμε μαίανδρο διάστρωσης σαλιγκαροειδή, έτσι ώστε δίπλα σε κάθε προσαγωγή νερού να υπάρχει και μία επιστροφή, γεγονός που μας εξασφαλίζει ενιαία θερμοκρασία δαπέδου και κατά συνέπεια ομοιόμορφη θερμοκρασία χώρου. Τα μήκη των κυκλωμάτων έχουν καθοριστεί κατά την μελέτη με βάση τις ανάγκες θέρμανσης των χώρων αλλά και περιορισμών σε σχέση με την μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης ανά μέτρο σωλήνα και την μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία επιφάνειας ανάλογα με το είδος του χώρου. Επίσης, τοποθετούμε σπιράλ προστασίας σε όλα τα σημεία που προδιαγράφονται από την μελέτη. Έχοντας ολοκληρώσει την διάστρωση των κυκλωμάτων προχωρούμε σε λεπτομερή επιθεώρηση όλης της εγκατάστασης με ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης και στους αρμούς διαστολής.

ΔΟΚΙΜΗ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
Δοκιμή δικτύου. Μετά το τέλος της εγκατάστασης των σωληνώσεων προχωρούμε στην διαδικασία πλήρωσης η οποία γίνεται με νερό δικτύου, από τις βαλβίδες πλήρωσης των συλλεκτών. Αφού εξαερώσουμε όλα τα κυκλώματα, στην συνέχεια πρεσάρουμε το δίκτυο εφαρμόζοντας πίεση τριπλάσια από την αναμενόμενη πίεση λειτουργίας. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα μειώνουμε την πίεση του δικτύου στο 60% και το αφήνουμε σε αυτό το επίπεδο για να προχωρήσουμε στην χύτευση της τσιμεντοκονίας επικάλυψης.
Χύτευση τσιμεντοκονίας. Η τσιμεντοκονία επικάλυψης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και η αναλογία των υλικών της είναι συγκεκριμένη.
Ξήρανση τσιμεντοκονίας. Μετά την τοποθέτηση της τσιμεντοκονίας επικάλυψης προχωρούμε στην διαδικασία ξήρανσής της, η οποία γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την φυσική αφύγρανση κατά την οποία αφήνουμε την τσιμεντοκονία ελεύθερη για τουλάχιστον 21 ημέρες ώστε να αποβάλλει την υγρασία της στο περιβάλλον ενώ φροντίζουμε να προστατεύσουμε τον χώρο από καιρικά φαινόμενα τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά την εγκατάσταση. Στο δεύτερο στάδιο και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λεβητοστασίου κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί και η τεχνητή αφύγρανση η οποία διαρκεί περίπου 7-8 ημέρες.


Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
Photos Ενδοδαπέδια FIV
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ
Για τις εκπτώσεις επικοινωνήστε με την εταιρία μας
Γενικός Κατάλογος FIVΓενικός Κατάλογος FIV
Οδηγίες Εφαρμογής ΘερμομπετόνΟδηγίες Εφαρμογής Θερμομπετόν
Εγγύηση ΕνδοδαπέδιαςΕγγύηση Ενδοδαπέδιας
Παράδειγμα ΜελέτηςΠαράδειγμα ΜελέτηςΘα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης