Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ


Γενικά
Λεβητοστάσιο εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης, είναι ο χώρος του κτιρίου, στον οποίο είναι εγκατεστημένος ένας ή περισσότεροι λέβητες παρασκευής ζεστού νερού θερμοκρασίας μέχρι 110 βαθμούς Κελσίου, ή ατμού ή αέρα για θέρμανση χώρων ενός κτιρίου ή συγκροτήματος κτιρίων.

Στο χώρο του λεβητοστασίου τοποθετούνται οι λέβητες, οι καυστήρες, οι κυκλοφορητές, διατάξεις ασφαλείας και ακόμη ο ηλεκτρικός πίνακας (φωτισμού και κίνησης), τα στοιχεία αναχώρησης - διανομής - επιστροφής του ζεστού νερού (σωλήνες, βάνες κ.λ.π.), τα στοιχεία προσαγωγής των καυσίμων και το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων. Πολλές φορές και κυρίως σε ατομικά μικρά λεβητοστάσια, τοποθετούνται και εναλλάκτες θερμότητας, θερμαντήρες νερού (μπόιλερ) ή και θερμοδοχεία για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Στο λεβητοστάσιο, πρέπει να λειτουργεί διάταξη αποχέτευσης - αποστράγγισης και εφ όσον είναι επιθυμητό και επιτρέπεται από τους κανονισμούς, τοποθετείται και δεξαμενή πετρελαίου.
Αγωγοί εγκαταστάσεων κυκλοφορίας αέρα (κλιματισμού, αερισμού), δεν πρέπει να διέρχονται από το λεβητοστάσιο, εκτός αν υπάρχει πρόβλεψη πλήρους απομόνωσής τους.

Στην οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση αγωγών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θέση
Συνήθως, τα λεβητοστάσια τοποθετούνται στο υπόγειο των κτιρίων και η θέση τους εξαρτάται από την θέση της καπνοδόχου, τις δυνατότητες ανανέωσης του αέρα και της δυνατότητας κατάλληλης και οικονομικής διάταξης των σωληνώσεων διανομής - επιστροφής του ζεστού νερού στους θερμαινόμενους χώρους.

Σε ειδικές περιπτώσεις, το λεβητοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώμα.

Το μέγεθος του λεβητοστασίου, πρέπει να είναι τόσο ώστε να μπορεί εύκολα να συντηρηθεί ή να επισκευαστούν τυχόν μελλοντικές βλάβες μέσα σ αυτό.

Για λέβητα με ισχύ μέχρι 250.000 kcal/h, η απόσταση από τον καυστήρα μέχρι τον απέναντι τοίχο, πρέπει να είναι πάνω από 1,5 μέτρο. Για λέβητα πάνω από 250.000 kcal/h, η παραπάνω απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα.

Η απόσταση της πίσω πλευράς του λέβητα (προς το μέρος της καμινάδας) από τον τοίχο, για λέβητες μέχρι 250.000 kcal/h πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75μ και για λέβητες πάνω από 250.000 kcal/h το λιγότερο 1 μέτρο.

Η μικρότερη απόσταση των πλάγιων πλευρών του λέβητα από τον τοίχο, όπως και η μεταξύ δύο λεβήτων στη σειρά απόσταση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,6μ.

Το καθαρό ύψος του λεβητοστασίου για λέβητες μέχρι 250.000 kcal/h, πρέπει να είναι πάνω από 2,1μ και για μεγαλύτερους λέβητες τουλάχιστον 3 μέτρα.

Τοίχοι - Οροφή - Δάπεδο
Οι τοίχοι, τα υποστυλώματα, οι δοκοί, το πάτωμα και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυτα υλικά.

Οι πόρτες του λεβητοστασίου, πρέπει να ανοίγουν προς την διεύθυνση εξόδου και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιβάλλεται επίσης να κλείνουν με κλειδί, το οποίο θα βρίσκεται σε ειδικό κουτί, έξω από τον χώρο του λεβητοστασίου.

Αερισμός
Τα λεβητοστάσια, πρέπει κατά το δυνατόν να αερίζονται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη έντονου τεχνικού εξαερισμού του λεβητοστασίου.

Τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα, πρέπει να διατηρούνται συνεχώς και πλήρως ανοικτά.

Ο προσαγόμενος αέρας, πρέπει να προέρχεται απ ευθείας από το ύπαιθρο. Σε λεβητοστάσια που έχουν λέβητες μικρότερους των 40.000 Kcal/h, αν δεν είναι δυνατή η προσαγωγή αέρα απ ευθείας από το ύπαιθρο, επιτρέπεται η προσαγωγή αέρα, από διπλανό χώρο.

Η ολική διατομή των ανοιγμάτων απαγωγής αέρα, για φυσικό ελκυσμό, πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 25% της καθαρής διατομής της καπνοδόχου και τουλάχιστον 200cm2.

Ηλεκτρική εγκατάσταση
Συνιστάται η θέση του ηλεκτρικού πίνακα του λεβητοστασίου να βρίσκεται μακριά από τον λέβητα. Καλό είναι, ο γενικός διακόπτης της σχετικής ηλεκτρικής παροχής να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του λεβητοστασίου.

Πρέπει να προβλέπεται, ο επαρκής φωτισμός του λεβητοστασίου με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ρευματοδότες για τα εργαλεία καθαρισμού και επισκευών καθώς και ρευματοδότες χαμηλής τάσης για την σύνδεση με φορητούς λαμπτήρες

Πυροπροστασία
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πυροσβεστικές διατάξεις, συνιστάται η εγκατάσταση στα λεβητοστάσια και στους χώρους υγρών καυσίμων, συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και αυτομάτου κατάσβεσης. Επίσης, στα λεβητοστάσια πρέπει να προβλέπονται δύο πυροσβεστήρες 6 κιλών (ένας ξηρής σκόνης και ένας διοξειδίου του άνθρακα).

ΠΗΓΗ: Levitostasia.net

Θα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

info@aircoline.gr
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης